Дисципліни вільного вибору студента

Вибіркова частина навчального плану містить дисципліни вільного вибору студента. Дисципліни за вибором студентів орієнтуються на задоволення їхніх освітніх і культурних потреб, додаткову фундаментальну, природничо-наукову, мовну, загальноекономічну, професійно-практичну, спеціальну підготовку з урахуванням вимог роботодавців, особливостей наукових шкіл тощо.

Вибіркові дисципліни навчального плану становлять не менше як 25 % кредитів ЄКТС, передбачених для даного ступеня вищої освіти.

При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти та освітніх програм, за погодженням з деканом відповідного факультету.

Перелік вибіркових дисциплін можна переглянути у електронному просторі навчального середовища ATutor.

⇒ Зайдіть на вкладку «Навчальні дисципліни для вибору студента».  https://dl.tntu.edu.ua/users/browse_selected.php

⇒ Оберіть дисципліну, яка вас зацікавила.

⇒ Натисніть на «Переглянути» в колонці «Картка дисципліни».

⇒ Ознайомтесь із вступними вимогами (базовими дисциплінами, які мають передувати вивченню дисципліни на вибір) та із описом курсу.

⇒ Узгодьте свій вибір з деканом факультету.