Міжнародні проекти

На факультеті виконуються проекти:

«Ecologically responsible business: research and implementation of European experience» (Eco-RBE) (Erasmus+ / Jean Monnet Module);

– «Розвиток мережевої інфраструктури для підтримки молодіжного підприємництва на FABLAB платформі» у рамках програми Еразмус+ 561536-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP;

– «Консорціум освітніх установ для поліпшення спроможності системи освіти у сфері публічного адміністрування та проекту DOBRE»;

– «U-LEAD з Європою»;

«Литва-Україна: кроки назустріч у спільне європейське майбутнє».

На факультеті запроваджено програми міжнародної співпраці, які долучають студентів до програми подвійних дипломів і, одночасно, проходження виробничих практик на підприємствах Республік Польщі та Литви за фахом. У рамках укладених угод започатковано проведення літніх мовних шкіл для студентів.

За ініціативи викладачів факультету, за сприяння Європейського Союзу у рамках європейського проекту Темпус SUCSID «Inter-university Startup center for students’ innovations development promotion» започатковано та відкрито Стартап-центр ТНТУ, який надає можливість студентам розвивати та реалізувати навики в проектуванні та розвитку власного бізнесу.

З метою поглиблення підготовки фахівців нового рівня у рамках реалізації концепції сталого розвитку студенти та викладачі факультету мають змогу брати участь у заходах Програми Балтійського університету – SAIL (Sustainability Applied in International Teaching and Learning).

Задля впровадження важливої компоненти освітньо-наукового процесу – академічної мобільності та міжнародних науково-педагогічних стажувань як для викладачів, так і для студентів, факультет долучається до роботи програми Erasmus+.