Наукова робота

Факультет економіки та менеджменту видає науковий журнал «Галицький економічний вісник» та має електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», яке включене у наукометричні й інформаційні бази: ProQuest LLC (ULRICHSWEB Global Serials Directory), Index Copernicus International S.A. (Польща), DOAJ — Directory of Open Access Journals (Швеція), GoogleScholar (США), BASE — Bielefeld Academic Search Machine (Німеччина), Global Impact Factor (Australia), Міністерство науки і вищої освіти (Польща), де друкуються наукові праці професорсько-викладацького складу, докторантів та аспірантів.
За ініціативи викладачів факультету, зокрема кафедр менеджменту у виробничій сфері та менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва при сприянні Європейського Союзу у рамках європейського проекту Темпус SUCSID «Inter-university Startup center for students’ innovations development promotion» започатковано та відкрито Стартап центр ТНТУ, який надає можливість розвивати та реалізовувати студентам навики в проектуванні та розвитку власного бізнесу.

Головна сторінка Стартап центру startup.tntu.edu.ua/index.php/uk/