Конференції, наукові форуми, олімпіади

Щорічні конференції, наукові форуми, конкурси, олімпіади на базі факультету економіки та менеджменту

Назва Організатор
1. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена пам’яті академіка НАН України, почесного професора ТНТУ ім. І. Пулюя М.Г. Чумаченка Кафедра управління інноваційною діяльністю та сферою послуг
2. Міжнародна науково-практична конференція «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах» Кафедра економіки та фінансів
3. Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід» Кафедра економічної кібернетики
4. Міжнародна науково-практична конференція «Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці» Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
5. Щорічний конкурс наукових робіт молодих науковців і студентів, академіка НАН України, почесного професора ТНТУ ім. І. Пулюя М.Г. Чумаченка Кафедра управління інноваційною діяльністю та сферою послуг
6. Щорічний міжнародний студентський науковий форум «Креативна економіка очима молоді» Кафедра економіки та фінансів
7. І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін за профілем кафедр факультету Кафедри факультету