Наукові теми

Напрями наукових досліджень факультету економіки та менеджменту:

Напрям факультету Актуальні проблеми економіки і управління
Кафедри:
1. Бухгалтерського обліку та аудиту «Концепція трансформації системоутворюючих факторів бухгалтерського обліку: теоретико-методологічний аспект»
2. Економіки та фінансів «Нарощування фінансово-економічного потенціалу суб’єктів економічних відносин як основа поступального розвитку територіально-господарських систем»
3. Економічної кібернетики «Моделювання, синтез та розробка енергоефективних транспортуючих та перевантажувальних систем »
4. Менеджменту та адміністрування «Дослідження сучасних управлінських технологій у системі публічного управління»
5. Промислового маркетингу «Маркетингові стратегії розвитку підприємств автомобілебудівної промисловості»
6. Психології «Сучасне освітнє середовище та його вплив на якість освіти»
7. Українознавства та філософії «Особистісно-професійне зростання студентів технічних університетів в процесі вивчення суспільних дисциплін»
8. Управління інноваційною діяльністю та сферою послуг «Інноваційні, безпекові та ресурсні засади удосконалення управління підприємствами в умовах економічних реформ виробничої та соціогуманітарної сфер»