Аспірантура

Аспірантура і докторантура

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Перелік спеціальностей, за яким відбувається підготовка доктора філософії (PhD) на факультеті економіки та менеджменту:

05 – Соціальні та поведінкові науки

051 – Економіка

07 – Управління та адміністрування

071 – Облік і оподаткування

073 – Менеджмент

Перелік спеціальностей, за яким відбувається підготовка доктора наук (D.Sc.) на факультеті економіки та менеджменту:

07 – Управління та адміністрування

073 – Менеджмент