Наукові журнали

На базі Факультету економіки та менеджменту видається науковий журнал «Галицький економічний вісник»

Виходить електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», що включене у міжнародні наукометричні й інформаційні бази: ProQuest LLC (ULRICHSWEB Global Serials Directory), Index Copernicus International S.A. (Польща), DOAJ – Directory of Open Access Journals (Швеція), GoogleScholar (США), BASE – Bielefeld Academic Search Machine (Німеччина), Global Impact Factor (Australia), Міністерство науки і вищої освіти (Польща), SCIENCE INDEX (РИНЦ), де публікуються наукові праці професорсько-викладацького складу, докторантів та аспірантів.