Лабораторії

На базі кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг організовано експериментальну науково-дослідну лабораторію «Інновації в науці, техніці, економіці та адмініструванні» («ЕЛІТА»), основною метою якої є дослідження актуальних питань соціально-економічного розвитку сфери підприємницької діяльності, розробка науково обґрунтованих пропозицій з їх розв’язання.